LogoGnssthai GNSS Thai เราคือผู้ให้บริการด้าน GNSS ในประเทศไทย มานานกว่า 10 ปี phone 095-856-5171   cropped-LINE-Logo  gnssthai   email  gnssthai@gmail.com facebook_logos_PNG19761 GNSS thai

saket

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย รังวัดไทย

“สะดือเมือง” หมายถึง จุดที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนั้นๆ สำหรับสะดือเมืองกรุงเทพมหานคร ถูกกำหนดมาตั้งแต่ช่วงช่วงเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยพระองค์ทรงกำหนดให้บริเวณพื้นที่เสาชิงช้าคือ “สะดือเมือง”

ทำไมต้องเป็นเสาชิงช้า

แรกสถาปนากรุงเทพฯ นั้น ขอบเขตของเมืองมีพื้นที่อยู่แค่เขตพระนคร โดยหลังจากที่ได้มีการขุดคลองรอบกรุงเป็นแนวเขตเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงมีรับสั่งให้หาบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของพระนคร และบริเวณหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามก็คือจุดที่เป็ฯศูนย์กลางชองเมืองในสมัยนั้น โดยหลังจากนั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้าขึ้น เพื่อใช้เป็นการประกอบพิธีกรรมสำคัญเกี่ยวกับเมือง และถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงศูนย์กลางของพระนคร

ส่วน “สะดือประเทศ” หรือจุดศูนย์กลางประเทศไทยเรานั้น ถูกกำหนดให้อยู่บริเวณยอดภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเสาชิงช้า และคำว่า สะดือประเทศ ถ้าตีความหมายตามศัพท์ที่ปรากฏ อาจหมายความถึงจุดศูนย์กลางของประเทศ แต่เมื่อกางแผนที่ประเทศไทยดู หลายคนอาจสงสัยว่าภูเขาทองเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศได้อย่างไร แล้วกรุงเทพฯ ก็คงไม่ใช่จุดศูนย์กลางของประเทศไทย หากคำนวณจากมาตราส่วนของแผนที่และพื้นที่ประเทศ กึ่งกลางของประเทศไทยน่าจะอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดชลบุรีกับระยองมากกว่า

ส่วนสาเหตุที่ภูเขาทองต้องถูกกำหนดให้เป็น สะดือประเทศ นั้น เพราะสมัยก่อนการกำหนดระวางพิกัดแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและกรมที่ดิน ใช้มาตราส่วน 1 : 4,000 เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดจุดยอดของภูเขาทองเป็น 0,0 แล้วแบ่งตามโซนต่างๆ โดยใช้เส้น Grid ลากเป็นแนวตั้งและแนวนอนกระจายไปทั่วทั้ง 4 ทิศ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ดังที่เราเห็นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมบนแผนที่ ซึ่งแต่ละเส้นมีระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยจุดกึ่งกลางนั้นมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์กำเนิด” และศูนย์กำเนิดนี้เองที่ถูกเรียกว่า “สะดือประเทศ” และได้มีการตอกหมุดหลักฐานประเทศเพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงค่าพิกัดศูนย์กำเนิดบนยอดภูเขาทองด้วย (ตามระบบ 29 ศูนย์กำเนิด)

ปัจจุบัน ระวางแผนที่แบบจุดกำเนิดไม่ถูกนำมาใช้แล้ว เพราะถูกแทนที่ด้วยระบบ UTM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศูนย์กำเนิดบนแผนที่บนภูเขาทองจึงเหลือไว้เพียงความเชื่อที่เป็นมงคลเมืองว่าเป็น “สะดือประเทศ” ส่วนหมุดหลักฐานได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำหรับขอพร โดยเชื่อว่ากาหต้องการขายที่ดินหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินต้องมาขอพรที่หมุดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.