LogoGnssthai GNSS Thai เราคือผู้ให้บริการด้าน GNSS ในประเทศไทย มานานกว่า 10 ปี phone 095-856-5171   cropped-LINE-Logo  gnssthai   email  gnssthai@gmail.com facebook_logos_PNG19761 GNSS thai

GISTDA

1852-9435

คณะรัฐบาลเมียนมาเยี่ยมชมจิสด้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 จิสด้าให้การต้อนรับคณะรัฐบาลเมียนมาในฐานะสมาชิก Dawei Special Economic Zone Management Committee ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน พร้อมหารือร่วมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตลอดจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจทวายฯ ซึ่งเป็นนความร่วมมือระดับไตรภาคีของรัฐบาล 3 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมา และรัฐบาลญี่ปุ่น   Credit:http://www.gistda.or.th/main/th/node/1852

GISTDA ฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GMIS เพื่อการบริหารจัดการโครงการ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 GISTDA ได้ฝึกอบรมการใช้งาน “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS (Geo-informatics Management Information System)” http://gmis.chaipat.or.th ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  เพื่ออบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้      ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือ GMIS (Geo-informatics Management Information System) เป็น Application ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ Web Map Service ที่ GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนาได้พัฒนาขึ้นผ่านระบบ Cloud […]

ไปน่านทั้งที… ได้อะไรกว่าที่คิดไว้ตั้งเยอะ

     คือจะบอกว่าช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา เรา (ในที่นี้คือ GISTDA นะ) มีโอกาสขึ้นเหนือไปน่าน ไม่ได้มีจุดหมายเพื่อไปเที่ยวหรอก เพราะไม่ได้ว่างงาน 555 แต่เราไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องบอกว่าเป็นพลังที่สำคัญจริงๆ เราไม่จำกัดนะว่าการมีส่วนร่วมจะเป็นแบบไหนขอเพียงแค่คุณและเราผนึกกำลังกัน เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และบ้านเมือง เพียงเท่านี้ การมีส่วนร่วมก็สัมฤทธิ์ผลแล้ว     งานในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นบทบาทสำคัญของชาวน่านอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนในพื้นที่…จนออกมาเป็นแผ่นโพสอิทหลากสีจำนวนไม่น้อยที่ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องทำอะไรกันบ้าง นี่แหละสำคัญ เพราะทำให้เรารู้ว่าเราต้องสนับสนุนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร อันนี้ขอบอกว่า “Happy สุดๆ” ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหน และจะมีอะไรมาบอกเล่า ติดตามชมได้ที่นี่ที่เดียว… GISTDA Source: GISTDA

ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไทย

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 GISTDA ร่วมกับ Centre Nationald”Etudes Spatiales (CNES) และสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Gilles GARACHON เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการบริหาร GISTDA เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีอวกาศสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรของประเทศไทย          พลเอก ดร.วิชิต สารทรานนท์ กรรมการบริหาร GISTDA กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเยอะ โดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ […]

GISTDA จัดประชุม Landsat Technical Working Group ครั้งที่ 25 (LTWG#25) 6-10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

GISTDA จัดประชุม Landsat Technical Working Group ครั้งที่ 25 (LTWG#25) 6-10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA จัดประชุม Landsat Technical Working Group ครั้งที่ 25 (LTWG#25) 6-10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA จัดประชุม Landsat Technical Working Group ครั้งที่ 25 (LTWG#25) 6-10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA จัดประชุม Landsat Technical […]

GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical Negotiation Term Sheet (TNT) สร้างความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานให้ประเทศต่างๆ

GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical Negotiation Term Sheet (TNT) สร้างความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานให้ประเทศต่างๆ GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical Negotiation Term Sheet (TNT) สร้างความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานให้ประเทศต่างๆ GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical Negotiation Term Sheet (TNT) สร้างความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานให้ประเทศต่างๆ GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical Negotiation Term Sheet (TNT) สร้างความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานให้ประเทศต่างๆ GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical […]

จิสด้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานและการแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บริเวณบ่อน้ำสาธารณะหมู่ 8 บ้านหนองไผ่ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นผู้ถวายรายงาน       โดย จิสด้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสำรวจบ่อน้ำพระราชทาน วัดขนาดความกว้าง ยาว ลึก ของบ่อ ปริมาตรเก็บกักน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณขอบบ่อ รวมทั้ง การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรของกลุ่มฯ รวมกับข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง KompSat-3 (รายละเอียดภาพ 70 […]

GISTDA ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปลดล็อกปัญหาเชิงพื้นที่เกษตรกรรม

    31 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA จัดเสวนา “ปลดล็อกปัญหาเชิงพื้นที่เกษตกรรมไทยด้วยภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม” ณ ห้อง Grand C  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ      ด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศ ทั้งจากการบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศ และมูลค่าการส่งออกนับล้านล้านบาท ซึ่งผลิตผลการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ทำรายได้แก่ประเทศจำนวนมากทุกปี แต่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาทางด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ำและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ       ดร.อานนท์ฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหามาเป็นตัวนำในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกำหนดเป้าหมายผลผลิตพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดให้ชัดเจน การวางแผนพื้นที่ปลูก น้ำ อากาศ ลักษณะดินและภูมิประเทศ ติดตามผลผลิต การให้คำแนะนำเกษตรกรในการปรับตัวอย่างทันท่วงที เช่น การใช้น้ำ การรักษาและพัฒนาคุณภาพดิน คาดการณ์ปริมาณที่ผลิตได้ และคำนึงถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง […]